(095) 745-33-05
(097) 252-18-36

Экспресс-доставка лекарственных средств. Ценим ваше время.

График работы: с 8:00 до 20:00. Воскресенье - выходной

Инсиво табл. 375мг. №42

 
23550 грн.
401
+

Склад

діюча речовина: telaprevir;

1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить телапревіру 375,0 мг.

допоміжні речовини: гіпромелози ацетату сукцинат, натрію лаурилсульфат, кальцію гідрофосфат, целюлоза мікрокристалічна, кремнію діоксид колоїдний безводний, натрію кроскармелоза, натрію стеарилфумарат, спирт полівініловий, поліетиленгліколь, тальк, титану діоксид (Е 171), заліза оксид жовтий (Е 172).

Лікарська форма

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

Основні фізико-хімічні властивості

від світло-жовтого до жовтого кольору з коричневим відтінком капсулоподібні таблетки з гравіруванням «ТЗ75» з одного боку.

Фармакотерапевтична група

Антивірусні засоби прямої дії – інгібітори протеаз.

Код ATХ J05AE11.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Механізм дії. Інсиво попереджує реплікацію вірусу гепатиту С (ВГС) шляхом пригнічення активності протеази NS3-4А вірусу гепатиту С.

Активність телапревіру проти ВГС (дослідження in vitro). При застосуванні методу біологічної оцінки реплікону ВГС підтипу 1b значення концентрації напівмаксимального пригнічення (IC50) по відношенню до ВГС дикого типу склало 0,354 мкМ, що було співставним зі значенням IC50 по відношенню до вірусу підтипу 1a, яке склало 0,28 мкМ.

Резистентність. Варіанти ВГС, асоційовані з відсутністю вірусологічної відповіді на терапію або виникненням рецидиву, були виявлені методом біологічної оцінки реплікону – сайт-спрямованого мутагенезу. Варіанти V36A/M, T54A/S, R155K/T і A156S забезпечували in vitro менший рівень резистентності до телапревіру (3-25 кратне збільшення IC50 телапревіру), а варіанти A156V/T і V36M + R155K були асоційовані з більш високим рівнем резистентності до телапревіру (> 25-кратне збільшення IC50 телапревіру). Варіанти реплікону, створені з використанням послідовностей, одержаних із матеріалу пацієнта, продемонстрували подібні результати.

In vitro здатність до реплікації телапревір-резистентних варіантів була меншою, ніж здатність до реплікації таких варіантів при аналізі вірусу дикого типу.

Перехресна резистентність. Резистентні до телапревіру варіанти були проаналізовані на предмет перехресної резистентності до типових представників класу інгібіторів протеази в системі реплікону ВГС. Реплікони з одиничними заміщеннями у позиції 155 або 156 і подвійними варіантами із заміщеннями в залишках 36 і 155 продемонстрували перехресну резистентність до всіх використаних в експерименті інгібіторів протеаз з широким діапазоном чутливості. Всі вивчені резистентні до телапревіру варіанти залишалися повністю чутливими до інтерферону-альфа, рибавірину та нуклеозидних і ненуклеозидних інгібіторів полімерази ВГС в системі реплікону. Відсутні клінічні дані щодо повторної терапії пацієнтів, у яких відзначалася неефективність терапії на основі інгібітора протеази NS3-4A ВГС, такого як телапревір, на даний момент немає клінічних даних щодо доцільності проведення повторного курсу терапії телапревіром.

Фармакокінетика.

При вивченні фармакокінетики було доведено, що концентрація телапревіру була вища при одночасному застосуванні з пегінтерфероном альфа та рибавірином, ніж при застосуванні телапревіру окремо. Концентрації телапревіру були однакові як при застосуванні з пегінтерфероном альфа-2а і рибавірином, так і при застосуванні з пегінтерфероном альфа-2 b і рибавірином.

Всмоктування. Телапревір при пероральному прийомі, найімовірніше, всмоктується в тонкому кишечнику. Максимальна концентрація в плазмі після одноразового застосування досягається через 4-5 годин. Дослідження in vitro на людських клітинах Caco-2 показали, що телапревір є субстратом P-глікопротеїну (Р-гп).

Концентрація телапревіру в сироватці крові була однаковою незалежно від режиму дозування (добова доза 2 250 мг призначалася по 750 мг через кожні 8 годин чи 1 125 мг двічі на день).

Концентрація телапревіру збільшується на 20 % при одночасному прийомі з висококалорійною їжею з високим вмістом жирів (56 г жирів, 928 ккал) порівняно з такою при прийомі препарату з їжею нормальної калорійності (21 г жирів, 561 ккал). Площа під кривою «концентрація-час» (AUC) знижувалася на 73 % при прийомі натще, на 26 % – при прийомі з низькокалорійною їжею з високим вмістом білків (9 г жирів, 260 ккал) та на 39 % при прийомі з низькокалорійною їжею з низьким вмістом жирів (3,6 г жирів, 249 ккал). Таким чином, телапревір слід приймати з їжею.

Розподіл. Телапревір приблизно на 59-76 % зв'язується з білками плазми крові. Зв'язування відбувається в основному з альфа-1 кислим глікопротеїном та альбуміном. Після прийому всередину уявний об'єм розподілу становить 252 л з індивідуальною варіабельністю 72,2 %.

Біотрансформація. Телапревір інтенсивно метаболізується в печінці шляхом гідролізу, окислення та відновлення. Численні метаболіти виявлялися в калі, плазмі та сечі. При повторному прийомі всередину основними метаболітами телапревіру вважаються R - діастереомер телапревіру, який у 30 разів менш активний порівняно з телапревіром, піразинова кислота і відновлений за ?-кетоамідним зв'язком неактивний метаболіт телапревіру.

CYP3A4 частково відповідає за метаболізм телапревіру. Інші ферменти, такі як альдо-кеторедуктази та інші протеолітичні ферменти, також беруть участь у метаболізмі. Дослідження з використанням рекомбінантних людських ферментних систем CYP показали, що телапревір пригнічує CYP3A4, залежність пригнічення CYP3A4 від часу та концентрації спостерігали в мікросомах печінки людини. Немає підтвердження пригнічення телапревіром ізоферментів CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 та CYP2E1 in vitro. На підставі результатів дослідження взаємодії лікарських засобів (есциталопрам, золпідем, етинілестрадіол), індукція ферментів метаболізму телапревіром не може бути виключена.

Дослідження in vitro показали, що телапревір не є інгібітором UGT1A9 або UGT2B7. Дослідження з рекомбінантною UGT1A3 припускають, що телапревір може пригнічувати активність цього ферменту. Клінічне значення цього незрозуміле, так як призначення телапревіру з одноразовою дозою бупренорфіну (частковий субстрат UGT1A3) здоровим дорослим добровольцям не призводило до збільшення концентрації бупренорфіну в плазмі крові. Пригнічення активності алкогольдегідрогенази телапревіром in vitro не спостерігалося, однак достатньо високі концентрації для виключення можливості кишкового пригнічення не досліджувалися.

В гепатоцитах людини іn vitro телапревір пригнічував ферменти CYP, активність яких регулюється за допомогою CAR, PXR та Аh ядерних рецепторів. Клінічні дослідження взаємодії лікарських засобів з субстратами CYP2B6, CYP2C8, CYP2D6, CYP2C19 та UGT1A1, UGT2B7 та UGT1A3 не вказують на клінічне значення цього пригнічення Для інших ферментів і транспортерів (наприклад, CYP1A1, CYP1A2, BCRP, OATPs), що регулюються тими ж ядерними рецепторами, потенційне клінічне значення невідоме.

Транспортери. Дослідження in vitro показали, що телапревір пригнічує активність транспортних поліпептидів ОАТР1В1 та ОАТР2В1.

Не спостерігалося пригнічення транспортера органічного катіона OCT2 телапревіром in vitro.

Телапревір є слабким інгібітором in vitro білків-транспортерів сімейства MATE – MATE1 і MATE2-K з IC50 – 28,ЗмкM і 32,5мкM, відповідно. Клінічне значення цього явища на даний час невідоме.

Виведення. Після введення одноразової дози 750 мг 14C-міченого телапревіру у здорових добровольців 90 % від загальної радіоактивності виявлялося протягом 96 годин у калі, сечі і в повітрі, що видихається. Середнє значення введеної радіоактивної дози, визначеної у калі, становить приблизно 82 %, 9 % у видихуваному повітрі та 1 % у сечі.

Співвідношення незміненого 14C-міченого телапревіру та VRT-127394 в радіоактивності, що виявлена в калі, складає 31,8 % і 18,7 % відповідно.

Після перорального прийому, загальний кліренс становить 32,4 л/год з індивідуальною мінливістю 27,2 %. Середній період напіввиведення після одноразового прийому внутрішньо 750 мг телапревіру зазвичай коливався від 4,0 до 4,7 годин. У стані рівноважних концентрацій період напіввиведення становить 9-11 годин.

Після однократного прийому всередину доз від 375 мг до 1875 мг під час їди, концентрація телапревіру збільшується більше ніж пропорційно, що може бути пов'язано з насиченням метаболічних шляхів або ефлюксних транспортних білків.

Особливі групи пацієнтів.

Діти. Немає даних щодо застосування Інсиво дітям.

Пацієнти з порушенням функції нирок. Фармакокінетику телапревіру вивчали у ВГС-негативних добровольців з тяжким порушенням функції нирок (кліренс креатиніну менше 30 мл/хв) після прийому разової дози 750 мг. Середні значення максимальної концентрації (Сmax) і площа під кривою «концентрація-час» (AUC) телапревіру були вище на 10 % і 21 % відповідно, в порівнянні з цими ж показниками у здорових добровольців. Також див. розділ «Спосіб застосування та дози».

Пацієнти з порушенням функції печінки. Телапревір в основному метаболізується в печінці. Рівноважна концентрація телапревіру зменшується на 15 % у хворих з легкими порушеннями функції печінки (клас А, 5-6 балів за шкалою Чайлд-П'ю) порівняно зі здоровими добровольцями. Рівноважна концентрація телапревіру зменшується на 46 % у хворих з порушенням функції печінки середнього ступеня тяжкості (клас В, 7-9 балів за шкалою Чайлд-П'ю) порівняно зі здоровими добровольцями. Також див. розділ «Спосіб застосування та дози» та розділ «Особливості застосування».

Вплив статі. Корекція дози в залежності від статі пацієнта не потрібна.

Расова належність. Дані фармакокінетичного аналізу показали, що раса не впливає на концентрацію телапревіру.

Пацієнти літнього віку. В даний час доступні обмежені дані щодо ефективності та безпечності застосування телапревіру у хворих старше 65 років та немає даних щодо застосування у хворих старше 70 років.

Показання

Інсиво застосовують у комбінації з пегінтерфероном альфа і рибавірином для лікування хронічного гепатиту С генотипу 1 у дорослих пацієнтів з компенсованим захворюванням печінки (включаючи цироз): які не отримували лікування, або у пацієнтів, які раніше отримували лікування інтерфероном альфа (пегільованим або непегільованим) самостійно або в комбінації з рибавірином, включаючи таких, хто мав рецидиви, часткову відповідь на терапію або відсутність відповіді.

Протипоказання

Підвищена чутливість до активної речовини або до будь-якої з допоміжних речовин.

Протипоказане одночасне застосування телапревіру з активними речовинами, кліренс яких дуже залежить від активності CYP3A та підвищення концентрації яких у плазмі крові пов'язано з серйозними та/або загрозливими для життя явищами (тобто тими, що мають вузький терапевтичний діапазон). До таких активних речовин належать альфузозин, аміодарон, бепридил, хінідин, астемізол, терфенадин, цизаприд, пімозид, похідні алкалоїдів (дигідроерготамін, ергоновін, ерготамін, метилергоновін), ловастатин, симвастатин, аторвастатин, силденафіл і тадалафіл (тільки при застосуванні для лікування легеневої артеріальної гіпертензії), кветіапін, а також пероральний мідазолам або триазолам, антиаритмічні засоби Іа або ІІІ класів, за винятком внутрішньовенного лідокаїну.

Телапревір не рекомендовано застосовувати одночасно з активними речовинами, які є сильними індукторами CYP3A, такими як рифампіцин, звіробій (Hypericum perforatum), карбамазепін, фенітоїн та фенобарбітал, оскільки це може призвести до втрати ефективності телапревіру.

Оскільки Інсиво показаний для одночасного застосування з пегінтерфероном альфа та рибавірином, повний список препаратів, які не можна застосовувати з телапревіром, слід дивитися в інструкції для медичного застосування препаратів пегінтерферону альфа та рибавірину.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Телапревір є субстратом Р-глікопротеїну (Р-гп) та метаболізується в печінці за допомогою ферменту CYP3A. Інші ферменти також беруть участь у метаболізмі Інсиво. Всі лікарські засоби, які індукують CYP3A та/або Р-гп, можуть знижувати концентрацію телапревіру в плазмі крові. Перепарати, які пригнічують CYP3A та/або Р-гп, можуть підвищити концентрацію телапревіру.

Призначення Інсиво може підсилювати системну дію лікарських засобів, що є субстратами CYP3A або Р-гп, що може посилювати або подовжувати терапевтичний ефект та побічні реакції останніх. За результатами клінічних досліджень взаємодій телапревіру з іншими лікарськими засобами (есциталопрам, золпідем, етинілестрадіол) встановлено, що індукція ферментів метаболізму телапревіром не може бути виключена.

Телапревір пригнічує транспортні поліпептиди органічних аніонів (ОАТР) ОАТР1В1 та ОАТР2В1. Слід з обережністю призначати Інсиво одночасно з лікарськими засобами, які метаболізуються за участі ОАТР, такими як флувастатин, правастатин, розувастатин, пітавастатин, бозентан та репаглінід (див. Таблицю 1). Одночасне призначення симвастатину з Інсиво протипоказане.

На підставі досліджень in vitro, телапревір може збільшувати концентрацію в плазмі тих лікарських засобів, виведення яких залежить від білків-транспортерів (MATE)-1 і MATE2-K.

Взаємодія лікарських засобів вивчалася тільки у дорослих хворих.

Комбінації, застосування яких протипоказане.

Протипоказане одночасне застосування телапревіру з активними речовинами, кліренс яких переважно залежить від активності CYP3A та підвищення концентрації яких у плазмі крові пов'язане з серйозними та/або загрозливими для життя станами, такими як серцева аритмія (аміодарон, астемізол, бепридил, цизаприд, пімозид, хінідин, терфенадин), спазм периферичних судин або ішемія (ерготамін, дигідроерготамін, ергоновін, метилергоновін), міопатія, включаючи рабдоміоліз (ловастатин, симвастатин, аторвастатин), подовження або посилення седативної дії або пригнічення дихання (кветіапін, пероральні мідазолам або триазолам), зниження артеріального тиску та серцева аритмія (альфузозин і силденафіл, що застосовується для лікування легеневої гіпертензії).

Інсиво не можна призначати з антиаритмічними засобами Іа та ІІІ класів, за винятком лідокаїну внутрішньовенного застосування.

Інсиво слід призначати з обережністю одночасно з антиаритмічними засобами Іс класу пропафеноном та флекаїнідом. У такому випадку необхідно проводити ретельне спостереження за клінічним станом хворого, включаючи контроль ЕКГ.

Рифампіцин.

Рифампіцин знижує AUC телапревіру в плазмі приблизно на 92 %, тому Інсиво не слід призначати одночасно з рифампіцином.

Препарати звіробою.

Плазмові концентрації телапревіру можуть знижуватися при одночасному застосуванні з рослинними препаратами, що містять звіробій (Hypericum perforatum). Препарати звіробою не слід призначати з Інсиво.

Карбамазепін, фенітоїн та фенобарбітал.

Одночасне застосування з індукторами CYP3A може призвести до зниження ефективності телапревіру, тому одночасне застосування Інсиво та таких сильних індукторів як карбамазепін, фенітоїн та фенобарбітал протипоказане.

Індуктори CYP3A слабкої та помірної сили.

Слід уникати одночасного застосування комбінованої терапії Інсиво з індукторами CYP3A слабкої та помірної сили, особливо пацієнтам, які не мали клінічної відповіді на попереднє лікування (частково відповіли або зовсім не відповіли на лікування пегінтерфероном альфа/рибавірином), за винятком випадків, коли надаються конкретні рекомендації щодо дозування (див. Таблицю 1).

Інші комбінації.

У Таблиці 1 наведено рекомендації з дозування препаратів, які взаємодіють з телапревіром. Ці рекомендації ґрунтуються на дослідженнях взаємодії лікарських засобів (відмічені *) або на прогнозуванні взаємодії з урахуванням очікуваного ступеня взаємодії та можливості серйозних побічних реакцій або втрати ефективності.

Напрямок змін (^ = збільшення, v = зменшення, - = без змін) для кожного фармакокінетичного параметру базується на 90 % довірчому інтервалі середнього геометричного співвідношення, що знаходиться вище, нижче чи в межах інтервалу 80-125 % від вихідного значення (в межах (-), нижче (v), вище (^)).

<
401
23550 грн.
Склад діюча речовина: telaprevir; 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить телапревіру 375,0 мг. допоміжні речовини: гіпромелози ацетату...
+

Склад

діюча речовина: telaprevir;

1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить телапревіру 375,0 мг.

допоміжні речовини: гіпромелози ацетату сукцинат, натрію лаурилсульфат, кальцію гідрофосфат, целюлоза мікрокристалічна, кремнію діоксид колоїдний безводний, натрію кроскармелоза, натрію стеарилфумарат, спирт полівініловий, поліетиленгліколь, тальк, титану діоксид (Е 171), заліза оксид жовтий (Е 172).

Лікарська форма

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

Основні фізико-хімічні властивості

від світло-жовтого до жовтого кольору з коричневим відтінком капсулоподібні таблетки з гравіруванням «ТЗ75» з одного боку.

Фармакотерапевтична група

Антивірусні засоби прямої дії – інгібітори протеаз.

Код ATХ J05AE11.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Механізм дії. Інсиво попереджує реплікацію вірусу гепатиту С (ВГС) шляхом пригнічення активності протеази NS3-4А вірусу гепатиту С.

Активність телапревіру проти ВГС (дослідження in vitro). При застосуванні методу біологічної оцінки реплікону ВГС підтипу 1b значення концентрації напівмаксимального пригнічення (IC50) по відношенню до ВГС дикого типу склало 0,354 мкМ, що було співставним зі значенням IC50 по відношенню до вірусу підтипу 1a, яке склало 0,28 мкМ.

Резистентність. Варіанти ВГС, асоційовані з відсутністю вірусологічної відповіді на терапію або виникненням рецидиву, були виявлені методом біологічної оцінки реплікону – сайт-спрямованого мутагенезу. Варіанти V36A/M, T54A/S, R155K/T і A156S забезпечували in vitro менший рівень резистентності до телапревіру (3-25 кратне збільшення IC50 телапревіру), а варіанти A156V/T і V36M + R155K були асоційовані з більш високим рівнем резистентності до телапревіру (> 25-кратне збільшення IC50 телапревіру). Варіанти реплікону, створені з використанням послідовностей, одержаних із матеріалу пацієнта, продемонстрували подібні результати.

In vitro здатність до реплікації телапревір-резистентних варіантів була меншою, ніж здатність до реплікації таких варіантів при аналізі вірусу дикого типу.

Перехресна резистентність. Резистентні до телапревіру варіанти були проаналізовані на предмет перехресної резистентності до типових представників класу інгібіторів протеази в системі реплікону ВГС. Реплікони з одиничними заміщеннями у позиції 155 або 156 і подвійними варіантами із заміщеннями в залишках 36 і 155 продемонстрували перехресну резистентність до всіх використаних в експерименті інгібіторів протеаз з широким діапазоном чутливості. Всі вивчені резистентні до телапревіру варіанти залишалися повністю чутливими до інтерферону-альфа, рибавірину та нуклеозидних і ненуклеозидних інгібіторів полімерази ВГС в системі реплікону. Відсутні клінічні дані щодо повторної терапії пацієнтів, у яких відзначалася неефективність терапії на основі інгібітора протеази NS3-4A ВГС, такого як телапревір, на даний момент немає клінічних даних щодо доцільності проведення повторного курсу терапії телапревіром.

Фармакокінетика.

При вивченні фармакокінетики було доведено, що концентрація телапревіру була вища при одночасному застосуванні з пегінтерфероном альфа та рибавірином, ніж при застосуванні телапревіру окремо. Концентрації телапревіру були однакові як при застосуванні з пегінтерфероном альфа-2а і рибавірином, так і при застосуванні з пегінтерфероном альфа-2 b і рибавірином.

Всмоктування. Телапревір при пероральному прийомі, найімовірніше, всмоктується в тонкому кишечнику. Максимальна концентрація в плазмі після одноразового застосування досягається через 4-5 годин. Дослідження in vitro на людських клітинах Caco-2 показали, що телапревір є субстратом P-глікопротеїну (Р-гп).

Концентрація телапревіру в сироватці крові була однаковою незалежно від режиму дозування (добова доза 2 250 мг призначалася по 750 мг через кожні 8 годин чи 1 125 мг двічі на день).

Концентрація телапревіру збільшується на 20 % при одночасному прийомі з висококалорійною їжею з високим вмістом жирів (56 г жирів, 928 ккал) порівняно з такою при прийомі препарату з їжею нормальної калорійності (21 г жирів, 561 ккал). Площа під кривою «концентрація-час» (AUC) знижувалася на 73 % при прийомі натще, на 26 % – при прийомі з низькокалорійною їжею з високим вмістом білків (9 г жирів, 260 ккал) та на 39 % при прийомі з низькокалорійною їжею з низьким вмістом жирів (3,6 г жирів, 249 ккал). Таким чином, телапревір слід приймати з їжею.

Розподіл. Телапревір приблизно на 59-76 % зв'язується з білками плазми крові. Зв'язування відбувається в основному з альфа-1 кислим глікопротеїном та альбуміном. Після прийому всередину уявний об'єм розподілу становить 252 л з індивідуальною варіабельністю 72,2 %.

Біотрансформація. Телапревір інтенсивно метаболізується в печінці шляхом гідролізу, окислення та відновлення. Численні метаболіти виявлялися в калі, плазмі та сечі. При повторному прийомі всередину основними метаболітами телапревіру вважаються R - діастереомер телапревіру, який у 30 разів менш активний порівняно з телапревіром, піразинова кислота і відновлений за ?-кетоамідним зв'язком неактивний метаболіт телапревіру.

CYP3A4 частково відповідає за метаболізм телапревіру. Інші ферменти, такі як альдо-кеторедуктази та інші протеолітичні ферменти, також беруть участь у метаболізмі. Дослідження з використанням рекомбінантних людських ферментних систем CYP показали, що телапревір пригнічує CYP3A4, залежність пригнічення CYP3A4 від часу та концентрації спостерігали в мікросомах печінки людини. Немає підтвердження пригнічення телапревіром ізоферментів CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 та CYP2E1 in vitro. На підставі результатів дослідження взаємодії лікарських засобів (есциталопрам, золпідем, етинілестрадіол), індукція ферментів метаболізму телапревіром не може бути виключена.

Дослідження in vitro показали, що телапревір не є інгібітором UGT1A9 або UGT2B7. Дослідження з рекомбінантною UGT1A3 припускають, що телапревір може пригнічувати активність цього ферменту. Клінічне значення цього незрозуміле, так як призначення телапревіру з одноразовою дозою бупренорфіну (частковий субстрат UGT1A3) здоровим дорослим добровольцям не призводило до збільшення концентрації бупренорфіну в плазмі крові. Пригнічення активності алкогольдегідрогенази телапревіром in vitro не спостерігалося, однак достатньо високі концентрації для виключення можливості кишкового пригнічення не досліджувалися.

В гепатоцитах людини іn vitro телапревір пригнічував ферменти CYP, активність яких регулюється за допомогою CAR, PXR та Аh ядерних рецепторів. Клінічні дослідження взаємодії лікарських засобів з субстратами CYP2B6, CYP2C8, CYP2D6, CYP2C19 та UGT1A1, UGT2B7 та UGT1A3 не вказують на клінічне значення цього пригнічення Для інших ферментів і транспортерів (наприклад, CYP1A1, CYP1A2, BCRP, OATPs), що регулюються тими ж ядерними рецепторами, потенційне клінічне значення невідоме.

Транспортери. Дослідження in vitro показали, що телапревір пригнічує активність транспортних поліпептидів ОАТР1В1 та ОАТР2В1.

Не спостерігалося пригнічення транспортера органічного катіона OCT2 телапревіром in vitro.

Телапревір є слабким інгібітором in vitro білків-транспортерів сімейства MATE – MATE1 і MATE2-K з IC50 – 28,ЗмкM і 32,5мкM, відповідно. Клінічне значення цього явища на даний час невідоме.

Виведення. Після введення одноразової дози 750 мг 14C-міченого телапревіру у здорових добровольців 90 % від загальної радіоактивності виявлялося протягом 96 годин у калі, сечі і в повітрі, що видихається. Середнє значення введеної радіоактивної дози, визначеної у калі, становить приблизно 82 %, 9 % у видихуваному повітрі та 1 % у сечі.

Співвідношення незміненого 14C-міченого телапревіру та VRT-127394 в радіоактивності, що виявлена в калі, складає 31,8 % і 18,7 % відповідно.

Після перорального прийому, загальний кліренс становить 32,4 л/год з індивідуальною мінливістю 27,2 %. Середній період напіввиведення після одноразового прийому внутрішньо 750 мг телапревіру зазвичай коливався від 4,0 до 4,7 годин. У стані рівноважних концентрацій період напіввиведення становить 9-11 годин.

Після однократного прийому всередину доз від 375 мг до 1875 мг під час їди, концентрація телапревіру збільшується більше ніж пропорційно, що може бути пов'язано з насиченням метаболічних шляхів або ефлюксних транспортних білків.

Особливі групи пацієнтів.

Діти. Немає даних щодо застосування Інсиво дітям.

Пацієнти з порушенням функції нирок. Фармакокінетику телапревіру вивчали у ВГС-негативних добровольців з тяжким порушенням функції нирок (кліренс креатиніну менше 30 мл/хв) після прийому разової дози 750 мг. Середні значення максимальної концентрації (Сmax) і площа під кривою «концентрація-час» (AUC) телапревіру були вище на 10 % і 21 % відповідно, в порівнянні з цими ж показниками у здорових добровольців. Також див. розділ «Спосіб застосування та дози».

Пацієнти з порушенням функції печінки. Телапревір в основному метаболізується в печінці. Рівноважна концентрація телапревіру зменшується на 15 % у хворих з легкими порушеннями функції печінки (клас А, 5-6 балів за шкалою Чайлд-П'ю) порівняно зі здоровими добровольцями. Рівноважна концентрація телапревіру зменшується на 46 % у хворих з порушенням функції печінки середнього ступеня тяжкості (клас В, 7-9 балів за шкалою Чайлд-П'ю) порівняно зі здоровими добровольцями. Також див. розділ «Спосіб застосування та дози» та розділ «Особливості застосування».

Вплив статі. Корекція дози в залежності від статі пацієнта не потрібна.

Расова належність. Дані фармакокінетичного аналізу показали, що раса не впливає на концентрацію телапревіру.

Пацієнти літнього віку. В даний час доступні обмежені дані щодо ефективності та безпечності застосування телапревіру у хворих старше 65 років та немає даних щодо застосування у хворих старше 70 років.

Показання

Інсиво застосовують у комбінації з пегінтерфероном альфа і рибавірином для лікування хронічного гепатиту С генотипу 1 у дорослих пацієнтів з компенсованим захворюванням печінки (включаючи цироз): які не отримували лікування, або у пацієнтів, які раніше отримували лікування інтерфероном альфа (пегільованим або непегільованим) самостійно або в комбінації з рибавірином, включаючи таких, хто мав рецидиви, часткову відповідь на терапію або відсутність відповіді.

Протипоказання

Підвищена чутливість до активної речовини або до будь-якої з допоміжних речовин.

Протипоказане одночасне застосування телапревіру з активними речовинами, кліренс яких дуже залежить від активності CYP3A та підвищення концентрації яких у плазмі крові пов'язано з серйозними та/або загрозливими для життя явищами (тобто тими, що мають вузький терапевтичний діапазон). До таких активних речовин належать альфузозин, аміодарон, бепридил, хінідин, астемізол, терфенадин, цизаприд, пімозид, похідні алкалоїдів (дигідроерготамін, ергоновін, ерготамін, метилергоновін), ловастатин, симвастатин, аторвастатин, силденафіл і тадалафіл (тільки при застосуванні для лікування легеневої артеріальної гіпертензії), кветіапін, а також пероральний мідазолам або триазолам, антиаритмічні засоби Іа або ІІІ класів, за винятком внутрішньовенного лідокаїну.

Телапревір не рекомендовано застосовувати одночасно з активними речовинами, які є сильними індукторами CYP3A, такими як рифампіцин, звіробій (Hypericum perforatum), карбамазепін, фенітоїн та фенобарбітал, оскільки це може призвести до втрати ефективності телапревіру.

Оскільки Інсиво показаний для одночасного застосування з пегінтерфероном альфа та рибавірином, повний список препаратів, які не можна застосовувати з телапревіром, слід дивитися в інструкції для медичного застосування препаратів пегінтерферону альфа та рибавірину.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Телапревір є субстратом Р-глікопротеїну (Р-гп) та метаболізується в печінці за допомогою ферменту CYP3A. Інші ферменти також беруть участь у метаболізмі Інсиво. Всі лікарські засоби, які індукують CYP3A та/або Р-гп, можуть знижувати концентрацію телапревіру в плазмі крові. Перепарати, які пригнічують CYP3A та/або Р-гп, можуть підвищити концентрацію телапревіру.

Призначення Інсиво може підсилювати системну дію лікарських засобів, що є субстратами CYP3A або Р-гп, що може посилювати або подовжувати терапевтичний ефект та побічні реакції останніх. За результатами клінічних досліджень взаємодій телапревіру з іншими лікарськими засобами (есциталопрам, золпідем, етинілестрадіол) встановлено, що індукція ферментів метаболізму телапревіром не може бути виключена.

Телапревір пригнічує транспортні поліпептиди органічних аніонів (ОАТР) ОАТР1В1 та ОАТР2В1. Слід з обережністю призначати Інсиво одночасно з лікарськими засобами, які метаболізуються за участі ОАТР, такими як флувастатин, правастатин, розувастатин, пітавастатин, бозентан та репаглінід (див. Таблицю 1). Одночасне призначення симвастатину з Інсиво протипоказане.

На підставі досліджень in vitro, телапревір може збільшувати концентрацію в плазмі тих лікарських засобів, виведення яких залежить від білків-транспортерів (MATE)-1 і MATE2-K.

Взаємодія лікарських засобів вивчалася тільки у дорослих хворих.

Комбінації, застосування яких протипоказане.

Протипоказане одночасне застосування телапревіру з активними речовинами, кліренс яких переважно залежить від активності CYP3A та підвищення концентрації яких у плазмі крові пов'язане з серйозними та/або загрозливими для життя станами, такими як серцева аритмія (аміодарон, астемізол, бепридил, цизаприд, пімозид, хінідин, терфенадин), спазм периферичних судин або ішемія (ерготамін, дигідроерготамін, ергоновін, метилергоновін), міопатія, включаючи рабдоміоліз (ловастатин, симвастатин, аторвастатин), подовження або посилення седативної дії або пригнічення дихання (кветіапін, пероральні мідазолам або триазолам), зниження артеріального тиску та серцева аритмія (альфузозин і силденафіл, що застосовується для лікування легеневої гіпертензії).

Інсиво не можна призначати з антиаритмічними засобами Іа та ІІІ класів, за винятком лідокаїну внутрішньовенного застосування.

Інсиво слід призначати з обережністю одночасно з антиаритмічними засобами Іс класу пропафеноном та флекаїнідом. У такому випадку необхідно проводити ретельне спостереження за клінічним станом хворого, включаючи контроль ЕКГ.

Рифампіцин.

Рифампіцин знижує AUC телапревіру в плазмі приблизно на 92 %, тому Інсиво не слід призначати одночасно з рифампіцином.

Препарати звіробою.

Плазмові концентрації телапревіру можуть знижуватися при одночасному застосуванні з рослинними препаратами, що містять звіробій (Hypericum perforatum). Препарати звіробою не слід призначати з Інсиво.

Карбамазепін, фенітоїн та фенобарбітал.

Одночасне застосування з індукторами CYP3A може призвести до зниження ефективності телапревіру, тому одночасне застосування Інсиво та таких сильних індукторів як карбамазепін, фенітоїн та фенобарбітал протипоказане.

Індуктори CYP3A слабкої та помірної сили.

Слід уникати одночасного застосування комбінованої терапії Інсиво з індукторами CYP3A слабкої та помірної сили, особливо пацієнтам, які не мали клінічної відповіді на попереднє лікування (частково відповіли або зовсім не відповіли на лікування пегінтерфероном альфа/рибавірином), за винятком випадків, коли надаються конкретні рекомендації щодо дозування (див. Таблицю 1).

Інші комбінації.

У Таблиці 1 наведено рекомендації з дозування препаратів, які взаємодіють з телапревіром. Ці рекомендації ґрунтуються на дослідженнях взаємодії лікарських засобів (відмічені *) або на прогнозуванні взаємодії з урахуванням очікуваного ступеня взаємодії та можливості серйозних побічних реакцій або втрати ефективності.

Напрямок змін (^ = збільшення, v = зменшення, - = без змін) для кожного фармакокінетичного параметру базується на 90 % довірчому інтервалі середнього геометричного співвідношення, що знаходиться вище, нижче чи в межах інтервалу 80-125 % від вихідного значення (в межах (-), нижче (v), вище (^)).

Таблиця 1: Рекомендації щодо дозування лікарських засобів, що проявляють взаємодію з Інсиво
Класс та назва лікарських засобівЗміна концентрації телапревіру або одночасно застосовуваного препаратуКлінічний коментар
АНАЛЬГЕТИКИ
альфентаніл фентаніл^ альфентаніл ^ фентанілНеобхідно проводити ретельне спостереження за терапевтичною ефективністю та небажаними явищами (включаючи пригнічення дихання) при одночасному призначенні телапревіру з альфентанілом чи фентанілом, включаючи оральні, буккальні, назальні, трансдермальні з модифікованим вивільненням, трансмукозні лікарські форми фентанілу, особливо на початку лікування. Може бути необхідна корекція дози фентанілу чи альфентанілу. Найбільш значимі ефекти взаємодії очікуються при застосуванні оральних, назальних та буккальних/сублінгвальних форм фентанілу.
АНТИАРИТМІЧНІ ЛЗ
Лідокаїн (внутрішньовенно)^ лідокаїн (пригнічення CYP3A)Рекомендується уважність та клінічний контроль застосування лідокаїну внутрішньовенно для лікування гострої вентрикулярної аритмії.
дигоксин*^ дигоксин AUC 1,85 (1,70-2,00) Cmax 1,50 (1,36-1,65) (вплив на транспорт Р-глікопротеїном в кишечнику)На початку лікування рекомендується призначати найнижчу дозу дигоксину. Сироваткові концентрації дигоксину необхідно контролювати та використовувати для титрування дози дигоксину для отримання необхідного клінічного ефекту.
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЛЗ
кларитроміцин еритроміцин телітроміцин тролеандоміцин^телапревір ^антибактеріальні препарати (пригнічення CYP3A)Рекомендується обережність та клінічний контроль при застосуванні одночасно з телапревіром. При застосуванні з кларитроміцином та еритроміцином повідомлялося про випадки подовження інтервалу QT та поліморфної шлуночкової тахікардії (типу «пірует»). Подовження інтервалу QT спостерігалося при одночасному призначенні з телітроміцином.
АНТИКОАГУЛЯНТИ
варфарин^ або v варфарин (модуляція метаболічних ферментів)Рекомендується контроль міжнародного нормалізованого співвідношення при одночасному застосуванні варфарину з телапревіром.
дабігатран^ дабігатран - телапревір (вплив на транспорт Р-гп в кишечнику)Призначається з обережністю, рекомендується контроль за клінічним станом та лабораторними показниками хворого.
АНТИКОНВУЛЬСАНТИ
карбамазепін*v телапревір AUC 0,68 (0,58-0,79) Cmax 0,79 (0,70-0,90) Cmin 0,53 (0,44-0,65) - карбамазепін AUC 1,10 (0,99-1,23) Cmax 1,09 (0,98-1,21) Cmin 1,10 (0,97-1,24) індукція CYP3A карбамазепіном, пригнічення CYP3A теларпевіромОдночасне застосування протипоказане.
фенітоїн*v телапревір AUC 0,53 (0,47-0,60) Cmax 0,68 (0,60-0,77) Cmin 0,32 (0,25-0,42) ^ фенітоїн AUC 1,31 (1,15-1,49) Cmax 1,27 (1,09-1,47) Cmin 1,36 (1,21-1,53) індукція CYP3A фенітоїном, пригнічення CYP3A теларпевіромОдночасне застосування протипоказане.
фенобарбіталv телапревір ^ або v фенобарбітал індукція CYP3A фенобарбіталом, пригнічення CYP3A теларпевіромОдночасне застосування протипоказане.
АНТИДЕПРЕСАНТИ
есциталопрам*- телапревір v есциталопрам AUC 0,65 (0,60-0,70) Cmax 0,70 (0,65-0,76) Cmin 0,58 (0,52-0,64) (механізм невідомий)Клінічна доречність невідома. Може знадобитись підвищення дози есциталопраму при одночасному застосуванні з телапревіром.
тразодон^ тразодон (пригнічення CYP3A)Одночасне застосування може призвести до появи побічних реакцій, таких як нудота, запаморочення, артеріальна гіпотензія та синкопе. Тразодон одночасно з телапревіром застосовують з обережністю, необхідно розглянути зниження дози тразодону.
АНТИДІАБЕТИЧНІ ЛЗ
метформін^ метформін пригнічення МАТЕ-1 та МАТЕ2-КРекомендується ретельний моніторинг ефективності та безпеки метформіну у пацієнтів, що починають або припиняють лікування Інсиво. При одночасному застосуванні може знадобитися корекція дози метформіну.
ПРОТИБЛЮВОТНІ ЛЗ
домперидон^ домперидон (пригнічення CYP3A)Потрібно уникати одночасного застосування телапревіру та домперидону.
ПРОТИГРИБКОВІ ЛЗ
кетоконазол* ітраконазол позаконазол вориконазол^ кетоконазол (200 мг) AUC 2,25 (1,93-2,61) Cmax 1,75 (1,51-2,03) ^ кетоконазол (400 мг) AUC 1,46 (1,35-1,58) Cmax 1,23 (1,14-1,33) ^ телапревір (з кетоконазолом 400 мг) AUC 1,62 (1,45-1,81) Cmax 1,24 (1,10-1,41) ^ ітраконазол ^ позаконазол ^ або v вориконазол (пригнічення CYP3A. У зв'язку з великою кількістю ферментів, залучених до процесу метаболізму вориконазолу, важко передбачити його взаємодію з телапревіром)При необхідності одночасного застосування слід уникати призначення високих доз ітраконазолу (> 200 мг/день) або кетоконазолу (> 200 мг/день). Рекомендується застосування ітраконазолу, позаконазолу та вориконазолу з обережністю та клінічним контролем. Повідомлялося про випадки подовження інтервалу QT та поліморфної шлуночкової тахікардії (типу «пірует») при одночасному застосуванні телапревіру з вориконазолом та позаконазолом. Пролонгація інтервалу QT спостерігалася при застосуванні з кетоконазолом. Вориконазол не слід призначати одночасно з телапревіром, якщо тільки оцінка співвідношення користі/ризику не виправдовує таке застосування.
ЛЗ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПОДАГРИ
колхіцин^ колхіцин (пригнічення CYP3A)Пацієнти з порушенням функції нирок чи печінки не повинні приймати колхіцин одночасно з телапревіром через ризик токсичності колхіцину. Пацієнтам з нормальною функцією нирок та печінки рекомендується призупинити лікування колхіцином або проводити лише обмежену терапію із застосуванням зниженої дози колхіцину.
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЛЗ
рифабутинv телапревір ^ рифабутин (індукція CYP3A рифабутином, пригнічення CYP3A телапревіром)Телапревір може бути менш ефективним у зв'язку зі зниженням його концентрації в плазмі крові. Одночасне застосування рифабутину та телапревіру не рекомендоване.
рифампіцин*v телапревір AUC 0,08 (0,07-0,11) Cmax 0,14 (0,11-0,18) ^ рифампіцин (індукція CYP3A рифампіцином, пригнічення CYP3A телапревіром)Одночасне застосування рифампіцину з телапревіром протипоказане.
АНТИПСИХОТИКИ
КветіапінЧерез пригнічення CYP3A телапревіром очікується збільшення концентрації кветіапіну в плазміОдночасне застосування Інсиво та кветіапіну протипоказане через можливість підвищення токсичності кветіапіну. Підвищені плазмові концентрації кветіапіну можуть призвести до коми.
БЕНЗОДІАЗЕПІНИ
алпразолам*^ алпразолам AUC 1,35 (1,23-1,49) Cmax 0,97 (0,92-1,03)Клінічна доречність невідома.
мідазолам* парентерального застосування пероральний мідазолам* пероральний триазолам^ мідазолам (внутрішньовенно) AUC 3,40 (3,04-3,79) Cmax 1,02 (0,80-1,31) ^ мідазолам (перорально) AUC 8,96 (7,75-10,35) Cmax 2,86 (2,52-3,25) ^ триазолам (пригнічення CYP3A)Одночасне застосування слід проводити під медичним контролем для забезпечення адекватної медичної допомоги у випадку пригнічення дихання та/або подовженої седації. Потрібно розглянути можливість зниження дози парентерального мідазоламу, особливо якщо застосовують більш ніж разову дозу мідазоламу. Одночасне застосування перорального мідазоламу або триазоламу з телапревіром протипоказане.
золпідем (не-бензодіазепіновий заспокійливий засіб)*v золпідем AUC 0,53 (0,45-0,64) Cmax 0,58 (0,52-0,66) (механізм невідомий)Клінічна доречність невідома. Може знадобитись підвищення дози золпідему для підтримки ефективності.
БЛОКАТОРИ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ
амлодипін*^ амлодипін AUC 2,79 (2,58-3,01) Cmax 1,27 (1,21-1,33) (пригнічення CYP3A)Застосовують з обережністю, слід розглянути можливість зниження дози амлодипіну. Рекомендується контроль за клінічним станом хворого.
дилтіазем фелодипін нікардипін ніфедипін нісолдипін верапаміл^ блокатор кальцієвих каналів (пригнічення CYP3A та/або вплив на транспорт Р-гп в кишечнику)Призначається з обережністю, рекомендується контроль за клінічним станом хворого.
АНТАГОНІСТИ CCR5
маравірок*^ маравірок AUC12 9.49 (7.94-11.34) Cmax 7.81 (5.92-10.32) C12 10.17 (8.73-11.85) Маравірок не буде впливати на концентрацію телапревіру при одночасному застосуванні (на сонові історичних даних та враховуючи шляхи виведення телапревіру).Доза маравіроку повинна становити 150 мг 2 рази на добу при одночасному застосуванні з телапревіром.
КОРТИКОСТЕРОЇДИ
Системні дексаметазонv телапревір (індукція CYP3A)Супутнє застосування може призвести до втрати терапевтичного ефекту телапревіру. Цю комбінацію потрібно застосовувати з обережністю або розглянути можливість призначення альтернативних лікарських засобів.
Інгаляційні/ назальні флутиказон будесонід^ флутиказон ^ будесонід (пригнічення CYP3A)Супутнє застосування флутиказону та будесоніду з телапревіром не рекомендоване, якщо тільки потенційна користь не переважає над ризиком побічних реакцій кортикостероїдів.
АНТАГОНІСТИ РЕЦЕПТОРІВ ЕНДОТЕЛІНУ
бозентан^ бозентан v телапревір (індукція CYP3A бозентаном, пригнічення CYP3A та ОАТР телапревіром)Рекомендована обережність та контроль за клінічним станом хворого при одночасному застосуванні.
ВІЛ-АНТИВІРУСНІ РЕЧОВИНИ: ІНГІБІТОРИ ПРОТЕАЗИ ВІЛ (ІП)
атазанавір/ ритонавір*v телапревір AUC 0,80 (0,76-0,85) Cmax 0,79 (0,74-0,84) Cmin 0,85 (0,75-0,98) ^ атазанавір AUC 1,17 (0,97-1,43) Cmax 0,85 (0,73-0,98) Cmin 1,85 (1,40-2,44) (пригнічення CYP3A телапревіром)Рекомендований клінічний та лабораторний контроль гіпербілірубінемії.
дарунавір/ ритонавір*v телапревір AUC 0,65 (0,61-0,69) Cmax 0,64 (0,61-0,67) Cmin 0,68 (0,63-0,74) v дарунавір AUC 0,60 (0,57-0,63) Cmax 0,60 (0,56-0,64) Cmin 0,58 (0,52-0,63) (механізм невідомий)Не рекомендується одночасне застосування дарунавіру/ритонавіру та телапревіру.
фосампренавір/ ритонавір*v телапревір AUC 0,68 (0,63-0,72) Cmax 0,67 (0,63-0,71) Cmin 0,70 (0,64-0,77) v ампренавір AUC 0,53 (0,49-0,58) Cmax 0,65 (0,59-0,70) Cmin 0,44 (0,40-0,50) (механізм невідомий)Не рекомендується одночасне застосування фосампренавіру/ ритонавіру та телапревіру.
лопінавір/ ритонавір*v телапревір AUC 0,46 (0,41-0,52) Cmax 0,47 (0,41-0,52) Cmin 0,48 (0,40-0,56) - лопінавір AUC 1,06 (0,96-1,17) Cmax 0,96 (0,87-1,05) Cmin 1,14 (0,96-1,36) (механізм невідомий)Не рекомендується одночасне застосування лопінавіру/ритонавіру та телапревіру.
ВІЛ-АНТИВІРУСНІ РЕЧОВИНИ: ІНГІБІТОРИ ЗВОРОТНОЇ ТРАНСКРИПТАЗИ
ефавіренц*v телапревір 1125 мг кожні 8 годин (відповідає 750 мг кожні 8 годин) AUC 0,82 (0,73-0,92) Cmax 0,86 (0,76-0,97) Cmin 0,75 (0,66-0,86) v ефавіренц (+ телапревір 1125 мг кожні 8 годин) AUC 0,82 (0,74-0,90) Cmax 0,76 (0,68-0,85) Cmin 0,90 (0,81-1,01) (індукція CYP3A ефавіренцом)У разі одночасного застосування потрібно призначати телапревір по 1125 мг через кожні 8 годин.
тенофовіру дизопроксилу фумарат*- телапревір AUC 1,00 (0,94-1,07) Cmax 1,01 (0,96-1,05) Cmin 1,03 (0,93-1,14) ^ тенофовір AUC 1,30 (1,22-1,39) Cmax 1,30 (1,16-1,45) Cmin 1,41 (1,29-1,54) (вплив на транспорт Р-гп в кишечнику)Посилений контроль за клінічним станом та лабораторними показниками хворого.
абакавір зидовудинВзаємодія не вивчаласьВплив телапревіру на УДФ-глюкуронілтрансферази неможливо оцінити. Телапревір може впливати на концентрацію абакавіру або зидовудину в плазмі.
етравірин*v телапревір 750 мг кожні 8 год. AUC 0,84 (0,71-0,98) Cmax 0,90 (0,79-1,02) Cmin 0,75 (0,61-0,92) - етравірин (+ телапревір 750 мг кожні 8 годин) AUC 0,94 (0,85-1,04) Cmax 0,93 (0,84-1,03) Cmin 0,97 (0,86-1,10)При одночасному застосуванні корекція дози не потрібна.
рилпівірин*v телапревір 750 мг кожні 8 год. AUC 0,95 (0,76-1,18) Cmax 0,97 (0,79-1,21) Cmin 0,89 (0,67-1,18) ^ рилпівірин (+ телапревір 750 мг кожні 8 годин) AUC 1,78 (1,44-2,20) Cmax 1,49 (1,20-1,84) Cmin 1,93 (1,55-2,41)При одночасному застосуванні корекція дози не потрібна.
ІНГІБІТОРИ ІНТЕГРАЗИ
ралтегравір*- телапревір AUC 1,07 (1,00-1,15) Cmax 1,07 (0,98-1,16) Cmin 1,14 (1,04-1,26) ^ ралтегравір AUC 1,31 (1,03-1,67) Cmax 1,26 (0,97-1,62) Cmin 1,78 (1,26-2,53)При одночасному застосуванні корекція дози не потрібна.
ІНГІБІТОРИ ГМГ-КоА- РЕДУКТАЗИ
аторвастатин*^ аторвастатин AUC 7,88 (6,82-9,07) Cmax 10,6 (8,74-12,85) (пригнічення CYP3A та ОАТР телапревіром)Одночасне застосування аторвастатину та телапревіру протипоказане.
флувастатин пітавастатин правастатин розувастатин^ статин (пригнічення CYP3A та ОАТР телапревіром)Застосовують з обережністю, рекомендований контроль за клінічним станом хворого.
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ/ ЕСТРОГЕН
етинілестрадіол* норетіндрон*
<
401
23550 грн.
Склад діюча речовина: telaprevir; 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить телапревіру 375,0 мг. допоміжні речовини: гіпромелози ацетату...
+

За ту же цену! За ту же цену!

Новой почты. Наши склады расположены в разных городах Украины, поэтому доставка медикаментов будет осуществляться с разных мест. Как правило она занимает 1-2 рабочих дня.
Таблиця 1: Рекомендації щодо дозування лікарських засобів, що проявляють взаємодію з Інсиво
Класс та назва лікарських засобівЗміна концентрації телапревіру або одночасно застосовуваного препаратуКлінічний коментар
АНАЛЬГЕТИКИ
альфентаніл фентаніл^ альфентаніл ^ фентанілНеобхідно проводити ретельне спостереження за терапевтичною ефективністю та небажаними явищами (включаючи пригнічення дихання) при одночасному призначенні телапревіру з альфентанілом чи фентанілом, включаючи оральні, буккальні, назальні, трансдермальні з модифікованим вивільненням, трансмукозні лікарські форми фентанілу, особливо на початку лікування. Може бути необхідна корекція дози фентанілу чи альфентанілу. Найбільш значимі ефекти взаємодії очікуються при застосуванні оральних, назальних та буккальних/сублінгвальних форм фентанілу.
АНТИАРИТМІЧНІ ЛЗ
Лідокаїн (внутрішньовенно)^ лідокаїн (пригнічення CYP3A)Рекомендується уважність та клінічний контроль застосування лідокаїну внутрішньовенно для лікування гострої вентрикулярної аритмії.
дигоксин*^ дигоксин AUC 1,85 (1,70-2,00) Cmax 1,50 (1,36-1,65) (вплив на транспорт Р-глікопротеїном в кишечнику)На початку лікування рекомендується призначати найнижчу дозу дигоксину. Сироваткові концентрації дигоксину необхідно контролювати та використовувати для титрування дози дигоксину для отримання необхідного клінічного ефекту.
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЛЗ
кларитроміцин еритроміцин телітроміцин тролеандоміцин^телапревір ^антибактеріальні препарати (пригнічення CYP3A)Рекомендується обережність та клінічний контроль при застосуванні одночасно з телапревіром. При застосуванні з кларитроміцином та еритроміцином повідомлялося про випадки подовження інтервалу QT та поліморфної шлуночкової тахікардії (типу «пірует»). Подовження інтервалу QT спостерігалося при одночасному призначенні з телітроміцином.
АНТИКОАГУЛЯНТИ
варфарин^ або v варфарин (модуляція метаболічних ферментів)Рекомендується контроль міжнародного нормалізованого співвідношення при одночасному застосуванні варфарину з телапревіром.
дабігатран^ дабігатран - телапревір (вплив на транспорт Р-гп в кишечнику)Призначається з обережністю, рекомендується контроль за клінічним станом та лабораторними показниками хворого.
АНТИКОНВУЛЬСАНТИ
карбамазепін*v телапревір AUC 0,68 (0,58-0,79) Cmax 0,79 (0,70-0,90) Cmin 0,53 (0,44-0,65) - карбамазепін AUC 1,10 (0,99-1,23) Cmax 1,09 (0,98-1,21) Cmin 1,10 (0,97-1,24) індукція CYP3A карбамазепіном, пригнічення CYP3A теларпевіромОдночасне застосування протипоказане.
фенітоїн*v телапревір AUC 0,53 (0,47-0,60) Cmax 0,68 (0,60-0,77) Cmin 0,32 (0,25-0,42) ^ фенітоїн AUC 1,31 (1,15-1,49) Cmax 1,27 (1,09-1,47) Cmin 1,36 (1,21-1,53) індукція CYP3A фенітоїном, пригнічення CYP3A теларпевіромОдночасне застосування протипоказане.
фенобарбіталv телапревір ^ або v фенобарбітал індукція CYP3A фенобарбіталом, пригнічення CYP3A теларпевіромОдночасне застосування протипоказане.
АНТИДЕПРЕСАНТИ
есциталопрам*- телапревір v есциталопрам AUC 0,65 (0,60-0,70) Cmax 0,70 (0,65-0,76) Cmin 0,58 (0,52-0,64) (механізм невідомий)Клінічна доречність невідома. Може знадобитись підвищення дози есциталопраму при одночасному застосуванні з телапревіром.
тразодон^ тразодон (пригнічення CYP3A)Одночасне застосування може призвести до появи побічних реакцій, таких як нудота, запаморочення, артеріальна гіпотензія та синкопе. Тразодон одночасно з телапревіром застосовують з обережністю, необхідно розглянути зниження дози тразодону.
АНТИДІАБЕТИЧНІ ЛЗ
метформін^ метформін пригнічення МАТЕ-1 та МАТЕ2-КРекомендується ретельний моніторинг ефективності та безпеки метформіну у пацієнтів, що починають або припиняють лікування Інсиво. При одночасному застосуванні може знадобитися корекція дози метформіну.
ПРОТИБЛЮВОТНІ ЛЗ
домперидон^ домперидон (пригнічення CYP3A)Потрібно уникати одночасного застосування телапревіру та домперидону.
ПРОТИГРИБКОВІ ЛЗ
кетоконазол* ітраконазол позаконазол вориконазол^ кетоконазол (200 мг) AUC 2,25 (1,93-2,61) Cmax 1,75 (1,51-2,03) ^ кетоконазол (400 мг) AUC 1,46 (1,35-1,58) Cmax 1,23 (1,14-1,33) ^ телапревір (з кетоконазолом 400 мг) AUC 1,62 (1,45-1,81) Cmax 1,24 (1,10-1,41) ^ ітраконазол ^ позаконазол ^ або v вориконазол (пригнічення CYP3A. У зв'язку з великою кількістю ферментів, залучених до процесу метаболізму вориконазолу, важко передбачити його взаємодію з телапревіром)При необхідності одночасного застосування слід уникати призначення високих доз ітраконазолу (> 200 мг/день) або кетоконазолу (> 200 мг/день). Рекомендується застосування ітраконазолу, позаконазолу та вориконазолу з обережністю та клінічним контролем. Повідомлялося про випадки подовження інтервалу QT та поліморфної шлуночкової тахікардії (типу «пірует») при одночасному застосуванні телапревіру з вориконазолом та позаконазолом. Пролонгація інтервалу QT спостерігалася при застосуванні з кетоконазолом. Вориконазол не слід призначати одночасно з телапревіром, якщо тільки оцінка співвідношення користі/ризику не виправдовує таке застосування.
ЛЗ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПОДАГРИ
колхіцин^ колхіцин (пригнічення CYP3A)Пацієнти з порушенням функції нирок чи печінки не повинні приймати колхіцин одночасно з телапревіром через ризик токсичності колхіцину. Пацієнтам з нормальною функцією нирок та печінки рекомендується призупинити лікування колхіцином або проводити лише обмежену терапію із застосуванням зниженої дози колхіцину.
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЛЗ
рифабутинv телапревір ^ рифабутин (індукція CYP3A рифабутином, пригнічення CYP3A телапревіром)Телапревір може бути менш ефективним у зв'язку зі зниженням його концентрації в плазмі крові. Одночасне застосування рифабутину та телапревіру не рекомендоване.
рифампіцин*v телапревір AUC 0,08 (0,07-0,11) Cmax 0,14 (0,11-0,18) ^ рифампіцин (індукція CYP3A рифампіцином, пригнічення CYP3A телапревіром)Одночасне застосування рифампіцину з телапревіром протипоказане.
АНТИПСИХОТИКИ
КветіапінЧерез пригнічення CYP3A телапревіром очікується збільшення концентрації кветіапіну в плазміОдночасне застосування Інсиво та кветіапіну протипоказане через можливість підвищення токсичності кветіапіну. Підвищені плазмові концентрації кветіапіну можуть призвести до коми.
БЕНЗОДІАЗЕПІНИ
алпразолам*^ алпразолам AUC 1,35 (1,23-1,49) Cmax 0,97 (0,92-1,03)Клінічна доречність невідома.
мідазолам* парентерального застосування пероральний мідазолам* пероральний триазолам^ мідазолам (внутрішньовенно) AUC 3,40 (3,04-3,79) Cmax 1,02 (0,80-1,31) ^ мідазолам (перорально) AUC 8,96 (7,75-10,35) Cmax 2,86 (2,52-3,25) ^ триазолам (пригнічення CYP3A)Одночасне застосування слід проводити під медичним контролем для забезпечення адекватної медичної допомоги у випадку пригнічення дихання та/або подовженої седації. Потрібно розглянути можливість зниження дози парентерального мідазоламу, особливо якщо застосовують більш ніж разову дозу мідазоламу. Одночасне застосування перорального мідазоламу або триазоламу з телапревіром протипоказане.
золпідем (не-бензодіазепіновий заспокійливий засіб)*v золпідем AUC 0,53 (0,45-0,64) Cmax 0,58 (0,52-0,66) (механізм невідомий)Клінічна доречність невідома. Може знадобитись підвищення дози золпідему для підтримки ефективності.
БЛОКАТОРИ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ
амлодипін*^ амлодипін AUC 2,79 (2,58-3,01) Cmax 1,27 (1,21-1,33) (пригнічення CYP3A)Застосовують з обережністю, слід розглянути можливість зниження дози амлодипіну. Рекомендується контроль за клінічним станом хворого.
дилтіазем фелодипін нікардипін ніфедипін нісолдипін верапаміл^ блокатор кальцієвих каналів (пригнічення CYP3A та/або вплив на транспорт Р-гп в кишечнику)Призначається з обережністю, рекомендується контроль за клінічним станом хворого.
АНТАГОНІСТИ CCR5
маравірок*^ маравірок AUC12 9.49 (7.94-11.34) Cmax 7.81 (5.92-10.32) C12 10.17 (8.73-11.85) Маравірок не буде впливати на концентрацію телапревіру при одночасному застосуванні (на сонові історичних даних та враховуючи шляхи виведення телапревіру).Доза маравіроку повинна становити 150 мг 2 рази на добу при одночасному застосуванні з телапревіром.
КОРТИКОСТЕРОЇДИ
Системні дексаметазонv телапревір (індукція CYP3A)Супутнє застосування може призвести до втрати терапевтичного ефекту телапревіру. Цю комбінацію потрібно застосовувати з обережністю або розглянути можливість призначення альтернативних лікарських засобів.
Інгаляційні/ назальні флутиказон будесонід^ флутиказон ^ будесонід (пригнічення CYP3A)Супутнє застосування флутиказону та будесоніду з телапревіром не рекомендоване, якщо тільки потенційна користь не переважає над ризиком побічних реакцій кортикостероїдів.
АНТАГОНІСТИ РЕЦЕПТОРІВ ЕНДОТЕЛІНУ
бозентан^ бозентан v телапревір (індукція CYP3A бозентаном, пригнічення CYP3A та ОАТР телапревіром)Рекомендована обережність та контроль за клінічним станом хворого при одночасному застосуванні.
ВІЛ-АНТИВІРУСНІ РЕЧОВИНИ: ІНГІБІТОРИ ПРОТЕАЗИ ВІЛ (ІП)
атазанавір/ ритонавір*v телапревір AUC 0,80 (0,76-0,85) Cmax 0,79 (0,74-0,84) Cmin 0,85 (0,75-0,98) ^ атазанавір AUC 1,17 (0,97-1,43) Cmax 0,85 (0,73-0,98) Cmin 1,85 (1,40-2,44) (пригнічення CYP3A телапревіром)Рекомендований клінічний та лабораторний контроль гіпербілірубінемії.
дарунавір/ ритонавір*v телапревір AUC 0,65 (0,61-0,69) Cmax 0,64 (0,61-0,67) Cmin 0,68 (0,63-0,74) v дарунавір AUC 0,60 (0,57-0,63) Cmax 0,60 (0,56-0,64) Cmin 0,58 (0,52-0,63) (механізм невідомий)Не рекомендується одночасне застосування дарунавіру/ритонавіру та телапревіру.
фосампренавір/ ритонавір*v телапревір AUC 0,68 (0,63-0,72) Cmax 0,67 (0,63-0,71) Cmin 0,70 (0,64-0,77) v ампренавір AUC 0,53 (0,49-0,58) Cmax 0,65 (0,59-0,70) Cmin 0,44 (0,40-0,50) (механізм невідомий)Не рекомендується одночасне застосування фосампренавіру/ ритонавіру та телапревіру.
лопінавір/ ритонавір*v телапревір AUC 0,46 (0,41-0,52) Cmax 0,47 (0,41-0,52) Cmin 0,48 (0,40-0,56) - лопінавір AUC 1,06 (0,96-1,17) Cmax 0,96 (0,87-1,05) Cmin 1,14 (0,96-1,36) (механізм невідомий)Не рекомендується одночасне застосування лопінавіру/ритонавіру та телапревіру.
ВІЛ-АНТИВІРУСНІ РЕЧОВИНИ: ІНГІБІТОРИ ЗВОРОТНОЇ ТРАНСКРИПТАЗИ
ефавіренц*v телапревір 1125 мг кожні 8 годин (відповідає 750 мг кожні 8 годин) AUC 0,82 (0,73-0,92) Cmax 0,86 (0,76-0,97) Cmin 0,75 (0,66-0,86) v ефавіренц (+ телапревір 1125 мг кожні 8 годин) AUC 0,82 (0,74-0,90) Cmax 0,76 (0,68-0,85) Cmin 0,90 (0,81-1,01) (індукція CYP3A ефавіренцом)У разі одночасного застосування потрібно призначати телапревір по 1125 мг через кожні 8 годин.
тенофовіру дизопроксилу фумарат*- телапревір AUC 1,00 (0,94-1,07) Cmax 1,01 (0,96-1,05) Cmin 1,03 (0,93-1,14) ^ тенофовір AUC 1,30 (1,22-1,39) Cmax 1,30 (1,16-1,45) Cmin 1,41 (1,29-1,54) (вплив на транспорт Р-гп в кишечнику)Посилений контроль за клінічним станом та лабораторними показниками хворого.
абакавір зидовудинВзаємодія не вивчаласьВплив телапревіру на УДФ-глюкуронілтрансферази неможливо оцінити. Телапревір може впливати на концентрацію абакавіру або зидовудину в плазмі.
етравірин*v телапревір 750 мг кожні 8 год. AUC 0,84 (0,71-0,98) Cmax 0,90 (0,79-1,02) Cmin 0,75 (0,61-0,92) - етравірин (+ телапревір 750 мг кожні 8 годин) AUC 0,94 (0,85-1,04) Cmax 0,93 (0,84-1,03) Cmin 0,97 (0,86-1,10)При одночасному застосуванні корекція дози не потрібна.
рилпівірин*v телапревір 750 мг кожні 8 год. AUC 0,95 (0,76-1,18) Cmax 0,97 (0,79-1,21) Cmin 0,89 (0,67-1,18) ^ рилпівірин (+ телапревір 750 мг кожні 8 годин) AUC 1,78 (1,44-2,20) Cmax 1,49 (1,20-1,84) Cmin 1,93 (1,55-2,41)При одночасному застосуванні корекція дози не потрібна.
ІНГІБІТОРИ ІНТЕГРАЗИ
ралтегравір*- телапревір AUC 1,07 (1,00-1,15) Cmax 1,07 (0,98-1,16) Cmin 1,14 (1,04-1,26) ^ ралтегравір AUC 1,31 (1,03-1,67) Cmax 1,26 (0,97-1,62) Cmin 1,78 (1,26-2,53)При одночасному застосуванні корекція дози не потрібна.
ІНГІБІТОРИ ГМГ-КоА- РЕДУКТАЗИ
аторвастатин*^ аторвастатин AUC 7,88 (6,82-9,07) Cmax 10,6 (8,74-12,85) (пригнічення CYP3A та ОАТР телапревіром)Одночасне застосування аторвастатину та телапревіру протипоказане.
флувастатин пітавастатин правастатин розувастатин^ статин (пригнічення CYP3A та ОАТР телапревіром)Застосовують з обережністю, рекомендований контроль за клінічним станом хворого.
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ/ ЕСТРОГЕН
етинілестрадіол* норетіндрон*